Week tegen kindermishandeling

Het is de Week tegen kindermishandeling. Het thema is ‘… dichterbij dan je denkt’. Kindermishandeling voelt voor veel mensen ver weg. Maar het kan ook dichtbij plaatsvinden. Soms dichterbij dan je denkt.

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit in circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Dichter bij dan je denkt

Tijdens de Week is er ook aandacht via een (social media) campagne voor het thema ‘… dichterbij dan je denkt’. In deze campagne worden ervaringsverhalen gedeeld, maar is er ook aandacht voor beschikbare hulp. Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl voor meer informatie

Special Kindermishandeling

De gemeente Almere heeft voor deze week een special over kindermishandeling gemaakt. In deze special o.a. aandacht voor kinderen die slachtoffer zijn van een vechtscheiding. Met veel kinderen van gescheiden ouders gaat het na een poosje weer goed. Er zijn echter ook kinderen die veel last blijven houden van ouders met relatieproblemen of in scheiding. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met langdurige emotionele verwaarlozing of maken geweld in huis mee.

Hulp bij relatieproblemen

Mensen met relatieproblemen kunnen over het algemeen wel wat hulp gebruiken. Daarom heeft de gemeente Almere ook onlangs een website gelanceerd over mogelijke hulp bij scheidingen. Maar ook tips en ervaringsverhalen van Almeerders en professionals. we zijn gestart met de promotiecampagne. Op deze website is het preventieve hulpaanbod van Almere te vinden, én tips en ervaringsverhalen van Almeerders en professionals. Hiermee willen de gemeente burgers meer en eerder ondersteunen bij relatieproblemen en scheidingen. Voor henzelf, én in het belang van de kinderen.