Veilig Thuis Flevoland gaat op pad

Aankomend jaar gaan wij de provincie door om organisaties te informeren over huiselijk Geweld en kindermishandeling, de advies- en ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis én de meldcode.

Passende hulp

Het doel van deze meldcodetour is ervoor te zorgen dat onveilige thuissituaties eerder en beter gesignaleerd worden, zodat er op tijd passende hulp ingezet kan worden eventueel met ondersteuning/ betrokkenheid vanuit Veilig Thuis. Hierbij hebben we professionals in o.a. zorg, onderwijs en welzijn hard nodig!

Tijdens de tour geven we geven uitleg op welke signalen professionals kunnen letten en hoe zij hun zorgen bespreekbaar kunnen maken. De meldcode kan hierbij helpen. En ook vanuit Veilig Thuis denken we natuurlijk graag mee.

Pak deze kans om de kennis en kunde over huiselijk geweld en kindermishandeling binnen je organisatie te vergroten!

Naast melding ook advies

Professionals die vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen deze vermoedens melden bij Veilig Thuis. Naast het doen van een melding is het ook mogelijk om ons, zonder registratie van cliëntgegevens, te benaderen voor advies. Denk aan het samen voorbereiden van gesprekken, het meedenken in het opstellen van een veiligheidsplan, partijen met elkaar in contact brengen of aanwezig zijn bij gesprekken.

Ook iets voor jouw organisatie?

Wij gaan bij veel organisaties langs die in Flevoland werkzaam zij in o.a. zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Staat er voor jouw organisatie nog geen bijeenkomst gepland en wil je graag meer weten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling of over wat Veilig Thuis voor jou als professional kan betekenen? Neem dan contact met ons op om jullie wensen te bespreken en een datum te prikken, via info@veiligthuisflevoland.nl onder vermelding van Meldcode tour.

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel vragen wij jullie om een ruimte ter beschikking te stellen voor de bijeenkomst en een rol te pakken in het stimuleren van jullie medewerkers/collega’s om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn.