Toename aantal en complexiteit meldingen

De afgelopen weken is het aantal meldingen bij Veilig Thuis Flevoland fors toegenomen. Ook het aantal complexe zaken neemt toe. Om ervoor te zorgen dat we hulp kunnen blijven bieden waar dat nodig is hebben we in overleg met de gemeente een aantal maatregelen genomen.

Impact van corona

De toename van het aantal meldingen lijkt verband te houden met de coronacrisis. Het was voor professionals tijdens de lockdown moeilijker om zicht te houden op de veiligheid van de gezinnen. De toename van het het aantal melding lijkt dan ook een ‘inhaalslag’ nu de maatregelen zijn versoepeld. Weliswaar is dit een beeld dat Veilig Thuis Flevoland vaak ziet vlak voor de zomervakantie, maar dit jaar lijkt de situatie rondom Covid-19 extra impact te hebben gehad. De inzet voor acute zaken en zaken met een hoge prioriteit is beduidend gestegen t.o.v. de periode voor Covid-19.

Maatregelen

Veilig Thuis Flevoland heeft in overleg met de gemeente een aantal maatregelen genomen om de wachtlijsten niet verder te laten oplopen. Zo wordt het crisisteam tijdelijk versterkt en wordt extra personeel ingezet. De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt voor zowel Veilig Thuis Flevoland als de sociale wijkteams om casuïstiek versneld op te kunnen pakken.

Hulp in onveilige situaties

Door de maatregelen kunnen wij hulp blijven bieden waar dat nodig is. Neem dus vooral contact met ons op als u zich in een onveilige situatie bevindt of als u in uw omgeving huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt.