Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Hoe werkt de meldcode?