Minister Hugo de Jonge bezoekt Veilig Thuis Flevoland

Vandaag – woensdag 18 december – was Minister Hugo de Jonge op bezoek bij Veilig Thuis Flevoland. Hij woonde daar een Town Hall Meeting bij, de maandelijkse bijeenkomst waarin manager, ondersteuning en teams elkaar bijpraten over de ontwikkelingen binnen Veilig Thuis Flevoland. Daarna sprak hij uitgebreid met de medewerkers van het Crisisteam over hun werk en waar ze tegenaan lopen in de praktijk.

Het was een informeel en prettig werkbezoek waarbij de Minister medewerkers uitnodigde om terug te kijken en zich te realiseren wat er allemaal bereikt is het afgelopen jaar sinds de invoering van de vernieuwde Meldcode in januari 2019. Hij gaf aan de komende periode zich verder in te zetten op verbetering van de ketensamenwerking in de regio. Er lopen nu landelijk zes pilots om te kijken hoe de jeugdbeschermingsketen in Nederland beter ingericht zou kunnen worden. Een van die pilots is de pilot Blijvend Veilig in Amsterdam.