Lancering Meld- en Adviespunt Mensenhandel Flevoland

Vanaf 1 maart 2024, fungeert Veilig Thuis Flevoland als het Advies- en Meldpunt Mensenhandel in de regio. De afgelopen drie jaar heeft Veilig Thuis Flevoland het thema mensenhandel steeds meer op de kaart gezet.

Iedereen in Flevoland, zowel inwoners als (zorg)professionals, kan vanaf 1 maart (al dan niet anoniem) meldingen maken en advies krijgen bij vermoedens van mensenhandel. Dit meldpunt is cruciaal, want mensenhandel is een van de zwaarste vormen van criminaliteit, met ernstige gevolgen voor de getroffen slachtoffers.

Verschillende vormen van mensenhandel

Onder mensenhandel wordt verstaan het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. In Nederland hebben we te maken met binnenlandse mensenhandel, dit gebeurt wanneer (doorgaans Nederlandse) slachtoffers in Nederland worden geworven en in Nederland worden uitgebuit. Daarnaast hebben we ook te maken met landsgrensoverschrijdende mensenhandel. Hier gaat het om (doorgaans buitenlandse) slachtoffers die in het buitenland worden geworven en in Nederland worden uitgebuit.

  • Seksuele uitbuiting: uitbuiting in sekswerk, zowel vergund als niet vergund. Ook online seksuele uitbuiting zoals gedwongen webcamseks of ongewenst verspreiden van intieme foto’s vallen hieronder
  • Arbeidsuitbuiting: wanneer arbeidsvoorwaarden en omstandigheden zo slecht zijn dat de mensenrechten in het geding zijn
  • Criminele uitbuiting: mensen worden gedwongen om criminele feiten te plegen zoals zakkenrollen, diefstal, drugsdelicten

Heb je vermoedens van seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting? Bel 24/7 naar 088 2220500. Of chat op maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur.

Gebrek aan cijfers

In 2019 bezocht de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, destijds Herman Bolhaar, Veilig Thuis Flevoland. Hij benadrukte de noodzaak om cijfers te verzamelen, zodat het thema ook door de politiek wordt opgepakt. Het gebrek aan bekende cijfers, met name over minderjarige slachtoffers, was een zorg.

Cleo Westermann, aandachtsfunctionaris mensenhandel bij Veilig Thuis: “Wij nemen als meldpunt hierin het voortouw, door ons registratiesysteem aan te passen. Zo kunnen we diverse signalen beter categoriseren en vastleggen. Wij kijken uit naar de stappen die we kunnen zetten en zijn trots dat Flevoland zich inzet voor dit belangrijke thema.”

Symposium

Ter gelegenheid van de lancering organiseert Veilig Thuis Flevoland op 4 maart een symposium in samenwerking met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het symposium biedt professionals de kans om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van het meld- en adviespunt, de meldroute te bespreken en dieper in te gaan op een interessante casus.

Meer info

Lees hier meer over mensenhandel en wat u kan doen.