Integraal crisisteam Flevoland

In Flevoland wordt sinds 1 mei 2019 gewerkt met een Integraal Crisisteam Flevoland. Dit is een samenwerking van de GGZ Centraal (incl Fornhese Jeugd GGZ), Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland. Samen kunnen we mensen met een psychiatrische of psychosociale crisis nog beter helpen.

Het team is gespecialiseerd in acute psychiatrische problematiek, huiselijk geweld en kindermishandeling, seksueel geweld, verward gedrag, jeugd- en opvoedproblemen of een combinatie hiervan. De crisisinterventie richt zich op het verminderen van de crisis, herstel van rust en zo nodig overdracht aan een regievoerende partij.

Wat verandert er?
Voor de hulpvrager verandert er niet zoveel. Alle organisaties blijven via de bekende routes bereikbaar. Als de situatie daarom vraagt, roepen we de kennis of hulp in van een partner. Zo bieden we samen de beste hulp.

Meer informatie vindt u in de flyer Integraal Crisisteam Flevoland