Drakentemmers: het belang van behandeling na huiselijk geweld

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen en de kans op herhaald slachtofferschap kunnen verminderen. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Gebrek aan gespecialiseerde behandelaars

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Daarom Drakentemmers!

Daarom is Drakentemmers opgericht, een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Drakentemmers is een initiatief van Altra, Blijf Groep, de Jeugdzorgacademie en verschillende regio’s van Geweld hoort nergens thuis, waaronder Flevoland.

Op www.drakentemmers.nl vind je meer informatie over dit succesvolle initiatief.

Kijk het filmpje

In onderstaand filmpje vertellen initiatiefnemers, behandelaren en een cliënt over hun ervaringen met Drakentemmers en over het belang van behandeling is na huiselijk geweld.