Dag tegen ouderenmishandeling

Vandaag – 15 juni – is het de dag tegen ouderenmishandeling. Op deze dag vragen we aandacht voor ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Juist nu ouderen minder sociale contacten hebben door corona, is het nóg belangrijker te letten op je oudere moeder, buurman of tante.

Ook voor een melding of adviesvraag over ouderenmishandeling kun je terecht bij Veilig Thuis Flevoland. We geven advies, maken een veiligheidsinschatting, maken een veiligheidsplan en doen onderzoek als dat nodig is. Hierbij houden we rekening met speciale aandachtspunten die deze doelgroep behoeft. Deze aandachtspunten zijn:

  • Afhankelijkheid: het gebeurt vaak dat ouderen afhankelijk zijn van degene die hen mishandelt omdat ze zelf vaak niet meer in staat zijn volledig voor zichzelf te zorgen. Uit angst deze zorg kwijt te raken, durven ze vaak niet om hulp te vragen.
  • Medische aandoeningen: aangezien ouderen vaker dan gemiddeld te maken krijgen met lichamelijke en/of cognitieve achteruitgang of met veranderingen in de uitingsvorm van ziekte of trauma, werken wij in deze casussen meestal samen met onze Vertrouwensartsen.
  • Financiën: het is niet altijd zo dat een naaste van de oudere de financiën van een oudere goed beheert, soms vanwege eigen gewin, maar vaak ook uit overbelasting of onmacht.

Vermoed jij ouderenmishandeling? Dit is wat je kunt doen.

  1. Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling, zoals blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoedelijke pleger. Is het eenmalig of komt het langere tijd achter elkaar voor?
  2. Praat over je zorgen met iemand uit de omgeving van de oudere, zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze signalen ook.
  3. Praat met de oudere. Een simpel praatje is soms al voldoende om de oudere te laten weten dat je er voor hem/haar bent en dat hij/zij niet alleen is.
  4. Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open vragen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met de verdeling van zorgtaken?
  5. Je kunt altijd gratis bellen met een Veilig Thuis medewerker via 0800 2000 of chatten via www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven over wat jij kunt doen en hoe zij je kunnen helpen

Ga naar ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie en tips over op welke signalen je kunt letten en hoe je het gesprek kunt openen.

Meer lezen?

Lees hier de blog van Merel Steinweg over oudermishandeling, waarin zij spreekt met verschillende professionals in Flevoland over de aanpak van ouderenmishandeling. ” Ik zie ouderenmishandeling als een oplosbaar probleem”.