Niet méér meldingen huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Nederland tijdens de coronacrisis niet toegenomen. Wereldwijd is er wel sprake van een stijging van het aantal meldingen.”Gelukkig zien we geen significante stijging van het aantal adviesvragen of meldingen”, zegt Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis op NOS.nl

Corona virus

De verwachting was dat het aantal gevallen van huiselijk geweld wel zou toenemen. Door de lockdown kwamen mensen immers meer bij elkaar op de lip te zitten en zouden er sneller spanningen kunnen ontstaan. Maar in de beginfase van de coronacrisis liep het aantal meldingen van huiselijk geweld in sommige regio’s juist terug. In Zuidoost-Brabant daalde het bijvoorbeeld met 16 procent. Volgens Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant toont dat aan dat men in de beginperiode niet in staat waren om achter de voordeur te komen.

Of er de afgelopen maanden minder huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, valt volgens Maas niet te zeggen. “We weten het niet zeker, ook niet wat dit betekent voor de lange termijn. Een interpretatie van de cijfers is, dat het veelal professionals zijn die melding doen van huiselijk geweld. Maar ook zij konden tijdelijk niet aan het werk en hadden minder contact met kwetsbare gezinnen.”

Bij de 26 Veilig Thuis-organisaties komen gemiddeld per maand 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen. Er worden in een maand 9000 adviesgesprekken gevoerd.

Toename wereldwijd

Vrouwenrechtenorganisatie ActionAid presenteert vandaag het rapport Surviving Covid-19: A Women-Led Response. Hierin staat dat het geweld tegen vrouwen wereldwijd als gevolg van de wereldwijde lockdowns en coronamaatregelen schrikbarend is toegenomen. Uit het rapport blijkt onder meer dat het aantal meldingen van seksueel en huiselijk geweld in bijvoorbeeld Bangladesh tijdens de coronacrisis bijna is vertienvoudigd ten opzichte van vorig jaar. In Italië laat een review van meer dan 228 opvangcentra zien dat het aantal vrouwen dat om hulp vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59% is toegenomen.

“Een stijging van geweld komt helaas vaak voor tijdens humanitaire rampen”, zegt Jannelieke Aalstein, directeur van ActionAid Nederland, “maar deze cijfers zijn ongehoord.” “COVID-19 is naast een gezondheids- en economische crisis ook echt een geweldscrisis, die tot forse toename van vrouwenmoord, verkrachting en andere vormen van geweld tegen vrouwen leidt”, aldus Aalstein. “Ons onderzoek laat zien dat dit een wereldwijd fenomeen is. Wij roepen regeringen, donoren en de VN op om in actie te komen en vrouwen te beschermen.”

Bron: www.huiselijkgeweld.nl.

Dag tegen ouderenmishandeling

Vandaag – 15 juni – is het de dag tegen ouderenmishandeling. Op deze dag vragen we aandacht voor ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling. Juist nu ouderen minder sociale contacten hebben door corona, is het nóg belangrijker te letten op je oudere moeder, buurman of tante.

Ook voor een melding of adviesvraag over ouderenmishandeling kun je terecht bij Veilig Thuis Flevoland. We geven advies, maken een veiligheidsinschatting, maken een veiligheidsplan en doen onderzoek als dat nodig is. Hierbij houden we rekening met speciale aandachtspunten die deze doelgroep behoeft. Deze aandachtspunten zijn:

 • Afhankelijkheid: het gebeurt vaak dat ouderen afhankelijk zijn van degene die hen mishandelt omdat ze zelf vaak niet meer in staat zijn volledig voor zichzelf te zorgen. Uit angst deze zorg kwijt te raken, durven ze vaak niet om hulp te vragen.
 • Medische aandoeningen: aangezien ouderen vaker dan gemiddeld te maken krijgen met lichamelijke en/of cognitieve achteruitgang of met veranderingen in de uitingsvorm van ziekte of trauma, werken wij in deze casussen meestal samen met onze Vertrouwensartsen.
 • Financiën: het is niet altijd zo dat een naaste van de oudere de financiën van een oudere goed beheert, soms vanwege eigen gewin, maar vaak ook uit overbelasting of onmacht.

Vermoed jij ouderenmishandeling? Dit is wat je kunt doen.

 1. Let op mogelijke signalen van ouderenmishandeling, zoals blauwe plekken, veranderingen in gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoedelijke pleger. Is het eenmalig of komt het langere tijd achter elkaar voor?
 2. Praat over je zorgen met iemand uit de omgeving van de oudere, zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien herkent de ander deze signalen ook.
 3. Praat met de oudere. Een simpel praatje is soms al voldoende om de oudere te laten weten dat je er voor hem/haar bent en dat hij/zij niet alleen is.
 4. Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open vragen, bijvoorbeeld, hoe gaat het met de verdeling van zorgtaken?
 5. Je kunt altijd gratis bellen met een Veilig Thuis medewerker via 0800 2000 of chatten via www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven over wat jij kunt doen en hoe zij je kunnen helpen

Ga naar ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie en tips over op welke signalen je kunt letten en hoe je het gesprek kunt openen.

Meer lezen?

Lees hier de blog van Merel Steinweg over oudermishandeling, waarin zij spreekt met verschillende professionals in Flevoland over de aanpak van ouderenmishandeling. ” Ik zie ouderenmishandeling als een oplosbaar probleem”.

Chatfunctie Veilig Thuis

Vanaf vandaag kunt u chatten met Veilig Thuis. Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis: “Bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.”

Veilig Thuis maakt zich – zeker in deze tijd van corona-maatregelen – zorgen over slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld of kindermishandeling, die niet zelf in staat zijn om te bellen, omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend in de gaten houdt. Daarom zijn we vanaf vandaar ook bereikbaar via de chat.

100% anoniem

De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling en voor omstanders. Het chatten met Veilig Thuis kan 100% anoniem. Het chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon. Via de chat kan overigens geen officiële melding worden gedaan. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. Veilig Thuis kan tijdens de chat wel helpen bij het formuleren van een melding.

Wanneer bereikbaar?

De afgelopen weken zijn medewerkers van Veilig Thuis getraind om de gesprekken te voeren via de chat. De chat is bereikbaar via alle Veilig Thuis-sites. Dus ook via de site van Veilig Thuis Flevoland. De chat is alle werkdagen van 9 – 17 uur open.

Praatplaten: wie kom je tegen in de jeugdhulpverlening?

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Daarom zijn er, in het kader van het project Voor de jeugd, een aantal praatplaten gemaakt, die uitleg geven over wie ouders en kinderen allemaal kunnen tegenkomen in de Jeugdbeschermingsketen.

De Praatplaten dienen ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen. Voor de verschillende professionals is het een handig hulpmiddel: in de gesprekken kunnen zij aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun specifieke rol in het proces is en wat de cliënten kunnen verwachten.

De praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ dient als overkoepelende praatplaat. Deze plaat geeft een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. Daarnaast zijn er ook per organisatie praatplaten ontwikkeld. De platen geven ieder voor zich, inzicht over de werkwijze en wat je kan verwachten als er betrokkenheid is van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de Sociale Wijkteams, het AKJ en de Rechtspraak.

Download hier alle praatplaten

Naar alle praatplaten

Informatieblad: Wat als de spanningen oplopen thuis?

Het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ heeft een informatieblad ontwikkeld met praktische tips voor als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van deze coronacrisis.

Aanvullend op deze uiting wordt nog gewerkt aan een versie die zich specifiek richt op professionals.

Naast het campagneteam vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zijn ook Justitie en Veiligheid (JenV) en het landelijk netwerk Veilig Thuis (VT) betrokken.

Voor vragen: info@geweldnergensthuis.nl

Download hier het informatieblad

Van Veilig Thuis Flevoland naar het OLVG

Eddie Embsen werkt sinds 5 maanden bij de crisisdienst van Veilig Thuis Flevoland. Van huis uit is hij forensisch verpleegkundige. Op zijn verzoek is hij sinds deze week gedetacheerd bij het OLVG op de IC-afdeling. Hieronder vertelt hij over deze (tijdelijke) overstap.

“Het is de eerste warme dag van dit voorjaar. De stad ligt er verlaten en stil bij. We hebben ons terras geopend. Genieten! Ik lees mijn man een zin voor uit een e-learning over beademen. Hij is Fransman en vraagt zich af of het Nederlands is. De taal op een intensive care unit is die van scheikunde en techniek. De ICU is een omgeving van apparaten en slangen. Nog twee dagen en mijn eerste dagdienst begint in het OLVG in Amsterdam. Het is een van de hotspots van de Corona-pandemie.”

“Ik vind het spannend. Mijn nieuwe collega’s zullen weinig tijd hebben om me in te werken. Op het intranet van het OLVG volg ik een stoomcursus ICU inclusief de gebruiksaanwijzingen van pompen en computerprogramma’s. Ik probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden.”

“Ik ben zo blij om bij een baas te werken die, ondanks de hectiek van deze crisis, de verantwoordelijkheid voelt om ook buiten haar eigen muren te kijken. We moeten elkaar helpen in deze tijden. Dat geldt voor mensen, maar dat geldt ook voor organisaties.”

“Ik werk nog maar zo kort bij de Blijfgroep en in het bijzonder Veilig Thuis Flevoland. Als ambulanceverpleegkundige zat ik plotseling tussen de maatschappelijk werkers! Vanaf dag één heb ik me er thuis gevoeld. Maar nu al weer terug naar het bed. Het is hopelijk slechts voor een paar weken. Ik kan het en ik doe het alleen omdat jullie – mijn collega’s, managers en HR-mensen – het mogelijk maken en mij hierin ondersteunen. Dank jullie wel daarvoor, het is erg belangrijk voor mij.”

Vrees voor toename huiselijk geweld door Corona

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen thuis de hele dag op elkaar lip zitten, loopt het risico op spanningen op. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis vreest dat huiselijk geweld en kindermishandeling in deze periode toeneemt.

“Juist kwetsbare gezinnen zitten in situaties als deze snel aan hun grenzen”, zegt Marion Steketee van het Verwey-Jonker Instituut in Zorgvisie. Ze bepleit om goed contact te houden met gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. “We weten uit onderzoek naar zomervakanties dat als de kinderen thuis zijn deze kwetsbare gezinnen extra onder druk staan. Je ziet oudere kinderen dan veel buitenshuis zijn, naar familie en vrienden gaan, maar dit soort overlevingsmechanismen zijn nu afgesneden”

Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maakt zich zorgen over gezinnen waar huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Hij vroeg vorige week in een brief aan de bewoners van zijn stad om alert te zijn op buren die opeens stiller of juist drukker worden. “Vanavond wil ik u in deze aangrijpende coronaperiode attent maken op het grote gevaar dat soms wel degelijk huist achter de gezellige lampen en de dichte gordijnen: huiselijk geweld”, schrijft hij. Marcouch noemt huiselijk geweld het gemeenste gevaar op aarde: “omdat het gebeurt op de plek die juist de meest veilige op aarde hoort te zijn: je eigen huis, in je eigen gezin. In deze periode van corona is het huiselijk geweld zelfs nog veel gemener, want nu zitten de slachtoffers echt helemaal in de val. Zij kunnen niet langer even ontsnappen aan de mishandeling, het misbruik of de verwaarlozing op school, bij het werk of in de sportclub.”

Als Veilig Thuis Flevoland willen we benadrukken dat we ook in deze periode werken aan een veilig thuis voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als u zelf geweld gebruikt. Als u vragen of zorgen heeft, over u zelf of over iemand anders. Bel ons. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.

Lees meer over de zorgen in dit artikel in Zorgvisie: Zorgen over toename huiselijk geweld.

Maatregelen Veilig Thuis i.v.m. Corona virus

Veilig Thuis Flevoland heeft maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te verminderen. Wij blijven werken aan een veilig thuis voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als u zelf geweld gebruikt.

Voorlopig werken onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis en hebben we bijeenkomsten, trainingen en vergaderingen afgezegd.

Onze medewerkers wegen continu zorgvuldig het belang af van zowel onze cliënten, samenwerkingspartners als de collega’s. Bij elk cliëntcontact maken we daarom én een expliciete afweging van het risico op besmetting én de veiligheid van ons allen.

Het kan dus voorkomen dat geplande (huis)bezoeken niet of op een andere manier plaatsvinden. Denk daarbij aan een bezoek op een locatie van Veilig Thuis Flevoland of via de telefoon. Onze medewerkers bellen van te voren op om samen te bespreken of het bezoek door zal gaan. Als het bezoek doorgaat, zullen medewerkers geen handen schudden en ook de aanbevolen 1,5 meter afstand houden waar mogelijk om zo te voorkomen dat iemand ziek wordt.

We vragen uw begrip hiervoor.

Serie Olcay & Huiselijk geweld

Op 4 maart is de documentaire serie Olcay & Huiselijk Geweld van start gegaan. Olcay Gulsen vertelt in deze serie haar verhaal en praat met vrouwen die ook huiselijk geweld hebben meegemaakt. Blijf Groep (waar Veilig Thuis Flevoland onderdeel van is) heeft aan deze serie meegewerkt.

Olcay Gulsen groeide zelf op in een gezin waar huiselijk geweld plaatsvond. In dit programma onderzoekt ze waarom er zo’n taboe zit op spreken over geweld achter de voordeur. Op zoek naar antwoorden gaat ze in gesprek met haar moeder, zussen, slachtoffers en plegers.

Tijdens de serie volgt Olcay een aantal vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Vrouwen die hun leven nog steeds niet zeker zijn, vrouwen die ervoor kiezen om bij hun partner te blijven en vrouwen die alleen verder proberen te gaan. Lukt het ze om uit de gewelddadige situatie te stappen? Ook gaat Olcay in gesprek met mannen die mishandeld worden door hun vrouw, loopt ze mee met de politie en spreekt ze met instanties en psychologen.

Olcay’s persoonlijke verhaal loopt als een rode draad door de serie. Zo bezoekt ze de opvanglocatie waar ze als kind met haar moeder en zussen verbleef. Ze gaat voor het eerst in gesprek met haar moeder over het geweld dat ze meemaakte in haar ouderlijk huis. En ze heeft een emotioneel gesprek met haar vier zussen over de impact van deze periode op hun leven.

De serie wordt uitgezonden door Net 5 (Powered by Linda.) en bestaat uit 6 afleveringen. De afleveringen zijn terug te kijken via de site van Net5.

Huisverbod kan vaker worden ingezet

Het huisverbod is een sterk middel om een geweldpleger tijdelijk de deur uit te zetten maar kan veel vaker worden ingezet. Nu gebeurt dat bij slechts 3 tot 12 procent van de politiemeldingen. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut. Zij hebben de daling van het aantal uitgedeelde huisverboden onderzocht in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, en Den Haag.

Afname aantal huisverboden vanaf 2013

Sinds 2009 hebben burgemeesters de bevoegdheid een tijdelijk huisverbod opleggen als er sprake is van huiselijk geweld in een gezin. De pleger van het geweld moet dan het huis 10 dagen verlaten. In het eerste jaar na de invoering werden er landelijk ruim 2000 huisverboden ingezet. In 2013 groeide dat naar 3500. Maar in 2014 zette een daling in (3300 huisverboden), terwijl het aantal meldingen van huiselijk geweld niet afnam.

Het Verwey-Jonker Instituut noemt twee belangrijke verklaringen naar voren voor de daling van het aantal huisverboden: de reorganisatie bij de politie in 2013 en de transitie in het sociaal domein in 2015.

Door de grote reorganisatie bij de politie in 2013, de invoering van de Nationale Politie, verminderde de specifieke aandacht voor huiselijk geweld, zagen de onderzoekers. Dat gebeurde ook bij de hulpverlening, toen in 2015 veel zorgtaken van het Rijk naar gemeenten zijn gegaan. Daarbij kwam Veilig Thuis tot stand, en hiermee veranderde ook de uitvoering van de huisverbodprocedure.

Knelpunten bij opleggen huisverbod

In het rapport worden ook de belangrijkste knelpunten genoemd rondom het daadwerkelijk opleggen van het tijdelijk huisverbod

 • Onvoldoende inzicht bij de politie en hulpverleners over het doel en de mogelijkheden van het huisverbod;
 • Onvoldoende inzicht over wanneer aan de criteria wordt voldaan om een huisverbod op te kunnen leggen
 • Ontbreken van een gezamenlijke visie op het huisverbod bij zowel politie als bij de hulpverlening en andere betrokken ketenpartners.

Momenteel wordt het huisverbod voornamelijk opgelegd na een crisismelding bij de politie. De onderzoekers signaleren dat hulpverleners vaak onvoldoende op de hoogte zijn dat een huisverbod ook ingezet kan worden als er geen crisismelding bij de politie is gedaan. Andere knelpunten zijn capaciteitsproblemen, wachtlijsten bij hulpverleningsinstellingen, en toenemende complexiteit van de problematiek.

Voorwaarde voor succesvol inzetten huisverbod

De belangrijkste voorwaarde voor het vaker en succesvol inzetten van het huisverbod is dat de basispolitie en de hulpverlening beter op hun netvlies hebben wat de mogelijkheden van het huisverbod zijn. Daarmee hangt samen dat er een gezamenlijke visie nodig is op het huisverbod in de brede aanpak van huiselijk geweld en op hoe het huisverbod ingezet kan worden in situaties waarbij geen crisismelding bij de politie is gedaan.

Verder lezen

Voor meer informatie over het onderzoek zie de site van het Verwey-Jonker Instituut