Aanpak huiselijk geweld in partijprogramma’s

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen over huiselijk geweld, seksueel geweld en schadelijke traditionele praktijken? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, heeft huiselijkgeweld.nl de standpunten van de zeven grootste partijen op een rij gezet.

VVD

De VVD pleit voor tijdige signalering van mogelijke problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste triage. Ook het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Meer tijdelijke huis- en straatverboden voor daders van kindermishandeling, zodat kinderen zelf in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Andere plannen

 • Rechtshulppakketten moeten kosteloos beschikbaar komen voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten.
 • Aanpakken ouderverstoting. Als ouders met kinderen uit elkaar gaan en een omgangsregeling vastleggen, moeten beide ouders zich hieraan houden.
 • Inburgeraars moeten een participatieverklaring ondertekenen waarin ze beloven de mensenrechten te eerbiedigen. Daarmee nemen ze afstand van onderdrukking, huwelijksdwang en geweld binnen een relatie.
 • Er moet een juridische meldplicht komen voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking.
 • Landelijk dekkende online chat met hulpverleners.
 • Meermaals een huwelijkspartner naar Nederland halen, moet verboden worden. Daarbij wordt onderzocht of de strafbaarstelling van uitbuiting binnen het huwelijk kan worden aangescherpt.

PVV

 • Verplichting om gewelds- en zedenmisdrijven altijd te vervolgen.
 • Taakstraffen voor gewelds- en zedenmisdrijven afschaffen en ervoor zorgen dat deze misdrijven nooit kunnen verjaren.
 • De PVV gelooft in de afschrikkende werking van het publiek maken van de identiteit van zeden- en geweldscriminelen. Daarom wil de partij de identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar maken.
 • Altijd snelrecht inzetten bij gewelds- en zedendelicten, en invoering van het volwassenenstrafrecht vanaf 14 jaar bij gewelds- en zedendelicten.

CDA

 • Streng optreden tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Misstanden en mensenhandel in de prostitutie harder aanpakken.
 • Scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen, ook in de vergunde prostitutie, zoals een pooierverbod en verhoging van de leeftijdsgrens voor prostitutie naar 21 jaar.

D66

D66 wil investeren in de aanpak van geweld achter de voordeur: via Veilig Thuis, maar ook met voldoende opvangplekken voor vrouwen en kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken worden gemeengoed. Ook investeert de partij in de zedenpolitie, waarbij wordt ingezet op een veilige(re) omgeving voor slachtoffers om zedenmisdrijven te melden.

Andere plannen

 • Gemeenten zijn de spil in de aanpak van kindermishandeling, preventie, opvoedingsondersteuning en voorlichting.
 • Beter inzicht in de omvang van seksueel geweld onder jongeren.
 • Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling op landelijk niveau inkopen als complexe jeugdhulp.
 • Religieuze praktijken die de vrijheid van vrouwen en meisjes ernstig beperken, zoals gedwongen huwelijken, eerwraak en achterlating aanpakken.
 • Preventieprogramma’s tegen genitale verminking van meisjes en vrouwen.

GroenLinks

GroenLinks wil meer plekken in de slachtofferopvang creëren. Slachtoffers van ernstig huiselijk geweld kunnen versneld toegang krijgen tot de opvang op aanwijzing van de politie en Veilig Thuis. De partij baseert het beleid rond huiselijk geweld op het besef dat geweld vaak gendergerelateerd is.

 • Ontwikkeling van een nationaal actieplan tegen seksueel geweld: uitbreiding centra Seksueel Geweld en training agenten om beter om te gaan met slachtoffers en daders van seksuele delicten.
 • Integrale aanpak voor preventie en het tegengaan van seksueel misbruik in het onderwijs, bij (sport)verenigingen en in (religieuze) instellingen. Seks zonder instemming gaat even zwaar bestraft worden als verkrachting.
 • Huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en achterlating aanpakken door hogere straffen voor daders en goede preventieve voorlichting aan opvoeders en kinderen.

SP

De SP vindt dat er meer aandacht nodig is voor het voorkomen van eerwraak, misbruik en huiselijk geweld. De partij pleit voor een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, en vóór de zelfbeschikking van vrouwen.

Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd, door contact- en gebiedsverboden. De SP wil de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul uitvoeren. Daaronder vallen ook geweld, huwelijksdwang, mishandeling en stalking.

PvdA

De PvdA pleit voor een Nationaal Rapporteur Geweld achter de Voordeur. De partij wil het melden van geweld laagdrempeliger maken en vervolging eenvoudiger. Voor slachtoffers moet er meer opvangcapaciteit komen.

Andere plannen

 • Een Nationaal Actieplan tegen Seksueel Geweld. Seksueel geweld is onaanvaardbaar en er moet hard worden tegen opgetreden. Onvrijwillige seks is verkrachting en wordt als zodanig strafbaar.
 • Aanpak eerwraak.
 • Uithuwelijking beter in kaart brengen en tegengaan. De fundamentele mensenrechten van verborgen vrouwen worden geschonden en dit is strafbaar.
 • Mensenhandel en uitbuiting van kinderen en volwassenen bestrijden door te zorgen voor voldoende middelen.
 • Pooierverbod om uitbuiting van sekswerkers te voorkomen.

Bron van dit artikel: www.huiselijkgeweld.nl

Online ouderbijeenkomst Kind & Scheiding

Op maandag 15 februari organiseert het Landelijk Contactpunt een online ouderbijeenkomst voor ouders die op het punt staan te scheiden of al gescheiden zijn.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over wat een (moeilijke) scheiding voor jou en je kind(eren) betekent. De informatie geeft je een andere kijk op wat jij en je kind in de huidige situatie nodig hebben.

In de bijeenkomst vertellen wij over:

 • Wat is je positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal over hun ervaringen en hun proces
 • Wat is de positie van je kind?

Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun gescheiden ouders.

 • Wat is voor je kind nu en in de toekomst belangrijk? Je krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.

Wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op 15 februari 2021 van 19 – 21 uur. Het is een online bijeenkomst. Na aanmelding krijg je de link toegestuurd.

Aanmelden

Aanmelden is nodig, in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Stuur een mail naar: info@ouderbijeenkomsten.nl

De bijeenkomst is gratis en bedoeld voor alle gescheiden ouders. We raden aan om deze online bijeenkomst samen met iemand uit je omgeving te kijken. Bijvoorbeeld een vriend(in) of moeder.

Meer informatie

Kijk op www.ouderbijeenkomsten.nl voor meer informatie én lees hier ook de ervaringen van andere ouders.

Zoek hulp bij huiselijk geweld. Ook tijdens de avondklok!

In verband met corona is in Nederland tussen 21:00 uur en 04:30 uur een avondklok van kracht. Niemand mag dan buiten zijn. Maar wat doe je als je te maken hebt met geweld binnenshuis? Mag je dan naar buiten om hulp te zoeken?

De Veilig Thuis organisaties maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen op mensen en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de coronacrisis contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.

Toegestaan huis te verlaten

Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn heeft Veilig Thuis de chat tijdens de periode van de avondklok uitgebreid tot tien uur ‘s avonds. De chat is te vinden via deze website, zie chat icoon rechts onder. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Informatie over avondklok

Lees op de site van de overheid meer over wat wel/niet mag tijdens de avondklok.

Veilig Thuis in 2021 ook via de chat bereikbaar

Slachtoffers, omstanders en plegers kunnen sinds mei 2020 Veilig Thuis ook via de chat bereiken. Besloten is de mogelijkheid om Veilig Thuis via de chat te bereiken, te verlengen. Ook in 2021 kunnen hulpzoekenden via de chat advies vragen bij Veilig Thuis .

Veel gebruikt

Sinds de introductie is er veel gebruik gemaakt van de chatmogelijkheid. Gemiddeld wordt er zo’n 350 keer per week serieus gechat met een medewerker van Veilig Thuis. Niet alleen wordt er advies gevraagd door omstanders, ook mensen die vragen hebben over hun eigen situatie weten de chat te vinden. De chatfunctie voldoet, ziet ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Voorzitter Debbie Maas: “Medewerkers van Veilig Thuis geven aan dat door de chatfunctie mensen eerder contact opnemen met Veilig Thuis. Daardoor kan Veilig Thuis ook in een eerder stadium advies geven. De verwachting is dat dat hierdoor de kans op escalatie of verergering van het geweld kleiner wordt.” Ook wordt via de chat een nieuwe doelgroepen bereikt. Debbie Maas: “Een kleine 10 procent van de mensen die chatten is jonger dan 18 jaar. De meeste mensen die gebruik maken van de chat zijn slachtoffers en omstanders.”

High impact crime

De Veilig Thuis organisaties maken zich – zeker ook tijdens deze nieuwe coronamaatregelen – zorgen over slachtoffers van huiselijk, seksueel geweld of kindermishandeling die niet zelf in staat zijn om te bellen, omdat bijvoorbeeld de pleger hen voortdurend in de gaten houdt. “Maar ook zonder coronamaatregelen zijn huiselijk geweld en kindermishandeling grote en hardnekkige problemen”, benadrukt Debbie Maas. “Deze vorm van ‘high impact crime’ – met jaarlijks vele slachtoffers – moeten we als samenleving prioriteit geven. Dat betekent wat mij betreft ook dat er direct passende hulp of begeleiding beschikbaar is en – indien van toepassing – dat plegers snel berecht kunnen worden en zelf ook begeleiding krijgen.”

Werkwijze Veilig Thuis

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De Veilig Thuis medewerker achter de chat of telefoon luistert en stelt en beantwoordt vragen. De medewerker kan ook helpen om een melding te maken van vermoedens. Na een melding doet Veilig Thuis onderzoek naar de situatie of wordt de hulp ingeroepen van lokale hulpverleners, zodat een gezin geholpen kan worden.

Bereikbaarheid

Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is overal in het land op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bemenst.

Campagne Open je ogen voor kindermishandeling

Een veilig thuis is voor veel kinderen geen vanzelfsprekendheid. Jaarlijks worden in Nederland circa 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Dat is gemiddeld 1 kind per klas. Om dit probleem aan te pakken, is het belangrijk dat iedereen de ogen opent voor kindermishandeling!

Kindermishandeling gaat ons allemaal aan

In de campagne Open je ogen voor Kindermishandeling vraagt Veilig Thuis aandacht voor het nog steeds veel te hoge aantal kinderen dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. De focus ligt in deze campagne op de rol van omstanders. Kindermishandeling gaat ons allemaal aan en het goede nieuws is dat je er altijd íets aan kunt doen, ook als je twijfelt.

Dat vinden onder andere ook cabaretière Karin Bloemen, acteur Jim Bakkum, presentatrice Angela Groothuizen, voetbalanalist Anouk Hoogendijk, musicalacteur Jon van Eerd, actrice Isa Hoes, televisiepresentator Ruben Nicolai, acteur Thomas Cammaert, youtuber Nienke Plas en influencers Lady Lemonade en CityMom. Zij steunen deze campagne actief door op hun social media een post over deze campagne te delen waarbij zij hun ogen openen. Daarnaast zullen politieagenten hun social media gebruiken om aandacht te vragen voor ‘Open je ogen voor Kindermishandeling’.

Open je ogen voor kindermishandeling

Blauwe plekken, een slecht gebit of onverzorgd uiterlijk, een kind dat ineens veel stiller is of juist heel onrustig, het kunnen allemaal tekenen van kindermishandeling zijn. Michael Kleespies, manager Veilig Thuis Flevoland: “Het is belangrijk dat mensen in de omgeving van een kind – een leerkracht, de buurvrouw of de huisarts – de signalen opmerken. Want een kind durft er niet altijd zelf over te praten. Een mishandeld kind heeft maar 1 persoon nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Durf het te zien en kom in actie. Ook als je twijfelt. Je kunt altijd bellen met Veilig Thuis om je zorgen te bespreken”.

Week tegen kindermishandeling

De campagne Open je ogen voor kindermishandeling is onderdeel van de Week tegen kindermishandeling. Deze week vindt dit jaar plaats van 16 tot 22 november. In deze week vragen verschillende instantie aandacht voor kindermishandeling. De campagne Open je ogen voor kindermishandeling is een initiatief van Veilig Thuis Utrecht.

Signalen van kindermishandeling

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling vraagt Veilig Thuis aandacht voor signalen van kindermishandeling en om in actie te komen. Wat zie je? Wat voel je? Wat is er veranderd? Het is soms lastig te bepalen wat er aan de hand is en of er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Maar het is belangrijk om iets te doen en advies te vragen, want vaak ziet men het goed. Bel gratis en anoniem met Veilig Thuis via 0800 2000 of chat via www.veiligthuisflevoland.nl. Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl is nog meer informatie te vinden over wat iemand zelf kan doen.

Als je belt krijg je een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet alles met je op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt hij of zij samen met jou welke hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Je kunt ook chatten via de website.

Onderzoek Aanpak Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen, hebben langdurige en specialistische hulp nodig. Pas als het geweld écht helemaal is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed bij 576 gezinnen in opdracht van Augeo Foundation, het ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s.

Het onderzoeksrapport Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? wordt vandaag (12 november) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat bij 30% van de gezinnen het geweld na anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis is gestopt. Bij ruim 50% is de thuissituatie na anderhalf jaar echter nog alles behalve veilig. Om deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen, blijft maatwerk en een integrale aanpak nodig, concludeert het onderzoeksinstituut.

Veelvuldig en ernstig geweld

In de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis is sprake van veelvuldige en ernstige vormen van kindermishandeling. De meeste kinderen (91%) hebben te maken met mishandeling, verwaarlozing of geweld tussen hun ouders. Er is veel geweld (gemiddeld zo’n 74 incidenten op jaarbasis) tussen (ex)partners onderling. In bijna alle gezinnen (90%) komt partnergeweld voor: het kan gaan om fysiek geweld (slaan, schoppen, krabben, bijten, verwondingen), psychisch geweld (vernederen, uitschelden, dreigementen uiten) en seksueel geweld. Het geweld tegen vrouwen is frequenter en ernstiger dan het geweld tegen mannen. Partnergeweld gaat vaak samen met geweld tegen kinderen. Bij de meeste gezinnen was sprake van zowel partnergeweld als direct geweld tegen kinderen (57%).

Uit het onderzoek blijkt dat het bij afname van het geweld wel beter gaat met de gezinsleden, maar pas als het echt helemaal is gestopt, is het welzijn van ouders en kinderen toegenomen tot bijna het niveau van de algemene Nederlandse bevolking.

Opeenstapeling van problemen

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt ook dat geweld niet het enige probleem is. Het merendeel van de gezinnen heeft te maken met een opeenstapeling van problemen: armoede, werkloosheid, alcoholgebruik, opvoedstress, psychische stoornissen. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij oog is voor de samenhang tussen de diverse vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld, de aanwezige risicofactoren en de problematiek bij de verschillende gezinsleden. Een casusregievoerder per gezin is nodig om helderheid te verschaffen naar de leden van het gezin.

Hulpverlening voor kinderen én ouders

Ook is aandacht voor kinderen nodig. Huiselijk geweld kan grote gevolgen hebben voor kinderen: traumaklachten, hechtingsproblematiek en emotionele onveiligheid. Dit kan tot gevolg worden dat ze als ze volwassen zijn zelf slachtoffer of pleger van huiselijk geweld worden. Het Verwey-Jonker Instituut concludeert daarom in hun rapport dat het belangrijk is om het hele gezin te helpen: de ouders én de kinderen.

Meer lezen over het onderzoek?

Lees het nieuwsbericht op de website van het Verwey-Jonker Instituut. Hier kun je ook het onderzoeksrapport downloaden.

Podcast WIJ…doorbreken de cirkel van geweld

Victim blaming is een gemakkelijke manier om je af te maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, doe dat niet! Maar luister naar slachtoffers en betrokkenen en laat merken dat ze gezien worden.

Een indringende oproep van Mirjam Bekker-Stoop, directeur van de stichting Open mind, in deze derde podcast van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).

Bekker-Stoop is initiatiefnemer van de rondreizende expositie WIJ…doorbreken de cirkel van geweld. Ze vertelt over de grote handelingsverlegenheid die ze in de samenleving ziet en wil met behulp van concrete voorbeelden mensen helpen om hierover te praten.

In WIJ…doorbreken de cirkel van geweld komen 27 ex-slachtoffers en 3 ex-plegers aan het woord. Zij vertellen hoe ze vanuit hun eigen kracht de cirkel van geweld hebben doorbroken. Het zijn dertig verhalen die aantonen dat er hoop is bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoor hier wat Mirjams drijfveren zijn en wat zij leerde bij het tot stand komen van WIJ…doorbreken de cirkel van geweld.

Flyer WIJ…doorbreken de cirkel van geweld.

E-learning voor apothekers over huiselijk geweld online

De e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld voor openbaar apothekers is online. De e-learning biedt apothekers handvatten bij een vermoeden of melding van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Deze e-learning is ontwikkeld op initiatief van de apothekersorganisatie KNMP, in samenwerking met Veilig Thuis en ondersteund door de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
Apotheek

De e-learning neemt apothekers mee in het proces rondom de melding of een signaal van kindermishandeling en huiselijk geweld; hoe de meldingen het beste zijn af te handelen, welke hulpmiddelen de KNMP daarvoor beschikbaar stelt en hoe apothekers hun team hierin het beste kunnen ondersteunen.

De e-learning bestaat uit zes modules met een begin- en eindtoets en duurt ongeveer twee uur. Deelnemers ontvangen via een brief de inloggegevens. Eerder dit jaar konden apothekersassistenten via SBA al eenzelfde e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld volgen.
Laagdrempelig

De e-learning behandelt zowel de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling als de omgang met het codewoord Masker 19. Sinds 1 mei 2020 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld hiermee laagdrempelig een melding doen in de apotheek. In navolging van Italië, Frankrijk en Spanje hebben het ministerie van VWS en het ministerie voor Rechtsbescherming met Veilig Thuis en de KNMP in Nederland hiervoor het codewoord Masker 19 in het leven geroepen.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl

Slachtoffers seksueel geweld krijgen medische kosten vergoed

Slachtoffers van seksueel geweld die binnen zeven dagen hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) kunnen vanaf 1 september een vergoeding krijgen voor medische kosten. Dat maken de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport mogelijk met een tijdelijke proef van één jaar.

Medische kosten vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering, waardoor slachtoffers nu vaak eerst zelf moeten betalen.

De pilot moet laten zien of de vergoeding van het eigen risico een drempel wegneemt om hulp te zoeken. “De juiste hulp op het juiste moment kan een belangrijk verschil maken voor slachtoffers van een ernstig misdrijf als seksueel geweld,” aldus minister Dekker (Rechtsbescherming). “Slachtoffers moeten hierop kunnen rekenen. Hulp zoeken is vaak al moeilijk genoeg, daarom is het van belang om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen”.

Binnen 7 dagen

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen in Nederland terecht bij een CSG, waarvan er zestien zijn in Nederland. De CSG’s zijn meestal verbonden aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. In een CSG krijgen slachtoffers alle benodigde zorg en aandacht op één plek. Dat bestaat vaak uit een sporenonderzoek, medische en psychische hulp. Aan dit sporenonderzoek zijn voor het slachtoffer geen kosten verbonden, maar de andere kosten die gemaakt worden vallen onder het eigen risico in de zorgverzekering. Bij het bieden van hulp aan slachtoffers zijn de eerste zeven dagen na seksueel geweld het belangrijkst. Dan is er betere kans op psychisch herstel en op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten. In die eerste dagen kunnen ook sporen van de dader nog veilig worden gesteld. Dit helpt bij het opsporen van de dader en de bewijsvoering als aangifte wordt gedaan bij de politie.

Onnodige drempel

Seksueel geweld gaat vaak gepaard met angst, schaamte en schuld. Wie seksueel geweld meemaakt, durft daar vaak niet over te praten. Als medische kosten voor een verhoogde drempel zorgen dan belemmert dat de toegang tot de zorg en het aanpakken van de dader. Door middel van deze tijdelijke proef wordt onderzocht of het eigen risico een drempel vormt om hulp te zoeken en of een vergoeding die drempel dan kan verlagen. De resultaten van deze proef worden in het najaar van 2021 bekend gemaakt.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl

Veerkracht in tijden van corona

In de hele zorgsector en ook in de Flevolandse jeugdhulp is het deze coronaperiode alle hens aan dek. Tegelijk zien we ook dat mensen zich aanpassen en initiatieven nemen om anderen te helpen. Het programma Zorglandschap Jeugd Flevoland zet de lessen uit de eigen regio op een rij in de digitale uitgave ‘Op afstand verbonden: veerkracht in de Flevolandse jeugdhulp in tijden van corona’.

De uitgave is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Flevolandse (pleeg)ouders, jongeren, jeugdhulpaanbieders, gemeenten en Hogeschool Windesheim. Zonder de ogen te sluiten voor de ingrijpende impact, zien zij dat de crisissituatie helpt om hardnekkige patronen te doorbreken. Een van de betrokken beleidsadviseurs zegt niet voor niets: “Je moeten aanpassen, boort creativiteit aan: hoe kunnen we het wél realiseren? Deze grondhouding biedt ruimte voor ontwikkeling.” Ook kinderen, jongeren en ouders zien soms opvallende voordelen in de coronamaatregelen. Uiteraard zijn er ook omstandigheden die gezinnen en professionals het liefst zo snel mogelijk achter zich laten.

Benieuwd naar de recente inzichten die volgens jeugdhulpregio Flevoland kunnen bijdragen aan betere jeugdhulp? Download hieronder de notitie. De Flevo Academie Jeugd van Hogeschool Windesheim helpt om alle opgedane inzichten in de praktijk te blijven brengen.