Hoera we hebben een nieuwe website

Vanaf vandaag heeft Veilig Thuis een nieuwe website. Hierop kunt u informatie vinden over de dienstverlening die Veilig Thuis Flevoland biedt. Voor hulpzoekenden, omstanders, plegers en professionals!

Via de handige knoppen op de homepage komt u snel bij de informatie die u zoekt. Heeft u thuis te maken met geweld, klik dan op ‘ Het gaat thuis niet goed‘. Hier vindt u informatie over wat Veilig Thuis voor u kunt doen. Vermoed dat iemand in uw omgeving te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan kunt u op de knop’ Ik maak mij zorgen over iemand‘ klikken. Professionals vinden via de knop ‘ Ik ben professional‘ informatie die voor hun als beroepskracht relevant is. Hier vindt u o.a. informatie over de meldcode en hoe deze toe te passen. Is er een melding over u gedaan, dan kunt u bij ‘ Er is een melding over mij gedaan’ lezen wat u kunt verwachten.

Op de website vindt u ook informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld en de werkwijze van Veilig Thuis en uw rechten als cliënt. En natuurlijk hoe en wanneer u ons kunt bereiken. Wilt u een bel-afspraak maken? Maak dan een afspraak via het bel-me-terug-formulier. Of maak gebruik van het contactformulier om uw vraag te stellen.

Wij hebben deze site met grote zorgvuldigheid ontwikkeld. Mocht u toch informatie missen of andere opmerkingen hebben over deze website, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen via het contactformulier naar ons toe sturen.

Huwelijksdwang en achterlating groot taboe bij jongeren

Terwijl veel jongeren uitkijken naar de vakantie, vrezen sommigen wat hen te wachten staat zodra ze het vliegtuig pakken. Ieder jaar weer worden Nederlandse meisjes en jongens door hun ouders achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Juist omdat de zomervakantie een extra risicovolle periode is, is het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) de campagne ‘Wacht niet tot het te laat is…’ gestart.

De campagne moet het taboe doorbreken en roept jongeren op hun vriend(in) of klasgenoot te helpen als ze vermoeden dat hun vriend(in) risico loopt. Ook bij Veilig Thuis zien we deze problematiek regelmatig voorbij komen. Met name scholen en jonge meiden benaderen ons voor advies.

Diny Flierman, manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating: ‘Met deze campagne richten we ons op de vriendenkring van mogelijke slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating. Meestal vermoeden de slachtoffers zelf dat er iets staat te gebeuren en gedragen zij zich al anders. Vaak merken vrienden wel dat er iets mis is, maar vinden zij het moeilijk om erover te praten. Toch willen wij die jongeren oproepen om het taboe te doorbreken en hun vriend(in) of klasgenoot te ondersteunen om hulp te zoeken. Wacht niet tot het te laat is… Want eenmaal in het buitenland, gelden er andere regels en is het bijzonder lastig om weer terug naar Nederland te keren.

Wat is huwelijksdwang?
Bij huwelijksdwang worden jongeren onder grote druk gedwongen om met een partner te trouwen die wordt gekozen door hun ouders of andere familie. Vaak gebeurt dit in het buitenland. Slachtoffers zijn vaak meisjes of vrouwen tussen de 16 en 25 jaar, maar ook jongens en mannen. Er zijn verschillende aanleidingen voor huwelijksdwang, zoals tradities, verwesteren, schending familie-eer, economische redenen (financiële belangen).

Wat is achterlating?
Onder het mom van een vakantie worden jongeren meegenomen naar het land van herkomst van hun ouders waar ze vervolgens tegen hun wil, zonder paspoort en communicatiemiddelen aan hun lot worden overgelaten. De rest van het gezin keert gewoon terug naar Nederland. Dit komt voornamelijk voor bij jongeren tussen de 11 en 20 jaar die (grotendeels) in Nederland opgegroeid zijn. Opvoedproblemen zijn vaak de oorzaak. Sommige ouders met een migratieachtergrond vinden het lastig dat hun kind ‘verwestert’ en de tradities en cultuur van het land van herkomst achter zich laten.

Huwelijksdwang en achterlating zijn vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, mogelijk eergerelateerd. Er is geen vrije partnerkeuze en vaak wordt het recht op verzorging, onderwijs, een veilige plek om te wonen en bescherming tegen mishandeling geschonden. In 2018 startte het LKHA een campagne gericht op docenten en mentoren om hen te informeren over de signalen van huwelijksdwang en achterlating.

Wat kunt u doen als professional?
Herken de signalen en ga in gesprek. Bekijk hier de signalenkaart.

Over het LKHA
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is het kennis en expertisecentrum op gebied van huwelijksdwang en achterlating. Het Knooppunt adviseert professionals bij de aanpak van complexe zaken. Het LKHA werkt nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Huwelijksdwang en achterlating in het buitenland worden in Nederland bij het LKHA gemeld. Het LKHA verifieert de melding en in geval van huwelijksdwang of achterlating worden slachtoffers ondersteund bij de terugkeer naar Nederland. Het LKHA werkt verder samen met gemeenten, Veilig Thuis, het Landelijke Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld en andere organisaties uit de zorg- en veiligheidsketen.

Op de website van het LKHA staat meer informatie over huwelijksdwang en achterlating.

Integraal crisisteam Flevoland

In Flevoland wordt sinds 1 mei 2019 gewerkt met een Integraal Crisisteam Flevoland. Dit is een samenwerking van de GGZ Centraal (incl Fornhese Jeugd GGZ), Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland. Samen kunnen we mensen met een psychiatrische of psychosociale crisis nog beter helpen.

Het team is gespecialiseerd in acute psychiatrische problematiek, huiselijk geweld en kindermishandeling, seksueel geweld, verward gedrag, jeugd- en opvoedproblemen of een combinatie hiervan. De crisisinterventie richt zich op het verminderen van de crisis, herstel van rust en zo nodig overdracht aan een regievoerende partij.

Wat verandert er?
Voor de hulpvrager verandert er niet zoveel. Alle organisaties blijven via de bekende routes bereikbaar. Als de situatie daarom vraagt, roepen we de kennis of hulp in van een partner. Zo bieden we samen de beste hulp.

Meer informatie vindt u in de flyer Integraal Crisisteam Flevoland

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Daarom start een nieuwe campagne tegen ouderenmishandeling. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil de campagne mensen aansporen een eerste stap te zetten bij vermoedens van ouderenmishandeling. Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.

Ina kwam in actie nadat zij op een mooie zomerdag kabaal uit een verzorgingscomplex hoorde komen. “Ik wist natuurlijk niet zeker of ik het bij het juiste eind had. Maar de schreeuwende stemmen en de klap die ik gehoord had, gaven mij een onbehagelijk gevoel. Ik besloot mijn zorgen daarom toch te bespreken met mensen van het complex. Zij waren al in gesprek met het oudere echtpaar. Mijn verhaal gaf een beter beeld van wat zich binnen de muren afspeelde. Daardoor konden zij het echtpaar naar de hulp begeleiden die nodig was.”

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Hier staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling
Zaterdag 15 juni vindt de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling plaats om het onderwerp wereldwijd onder de aandacht te brengen. Ook in Nederland vinden diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken, te signaleren en tegen te gaan.