Lancering Meld- en Adviespunt Mensenhandel Flevoland

Vanaf 1 maart 2024, fungeert Veilig Thuis Flevoland als het Advies- en Meldpunt Mensenhandel in de regio. De afgelopen drie jaar heeft Veilig Thuis Flevoland het thema mensenhandel steeds meer op de kaart gezet.

Iedereen in Flevoland, zowel inwoners als (zorg)professionals, kan vanaf 1 maart (al dan niet anoniem) meldingen maken en advies krijgen bij vermoedens van mensenhandel. Dit meldpunt is cruciaal, want mensenhandel is een van de zwaarste vormen van criminaliteit, met ernstige gevolgen voor de getroffen slachtoffers.

Verschillende vormen van mensenhandel

Onder mensenhandel wordt verstaan het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. In Nederland hebben we te maken met binnenlandse mensenhandel, dit gebeurt wanneer (doorgaans Nederlandse) slachtoffers in Nederland worden geworven en in Nederland worden uitgebuit. Daarnaast hebben we ook te maken met landsgrensoverschrijdende mensenhandel. Hier gaat het om (doorgaans buitenlandse) slachtoffers die in het buitenland worden geworven en in Nederland worden uitgebuit.

  • Seksuele uitbuiting: uitbuiting in sekswerk, zowel vergund als niet vergund. Ook online seksuele uitbuiting zoals gedwongen webcamseks of ongewenst verspreiden van intieme foto’s vallen hieronder
  • Arbeidsuitbuiting: wanneer arbeidsvoorwaarden en omstandigheden zo slecht zijn dat de mensenrechten in het geding zijn
  • Criminele uitbuiting: mensen worden gedwongen om criminele feiten te plegen zoals zakkenrollen, diefstal, drugsdelicten

Heb je vermoedens van seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting? Bel 24/7 naar 088 2220500. Of chat op maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur.

Gebrek aan cijfers

In 2019 bezocht de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, destijds Herman Bolhaar, Veilig Thuis Flevoland. Hij benadrukte de noodzaak om cijfers te verzamelen, zodat het thema ook door de politiek wordt opgepakt. Het gebrek aan bekende cijfers, met name over minderjarige slachtoffers, was een zorg.

Cleo Westermann, aandachtsfunctionaris mensenhandel bij Veilig Thuis: “Wij nemen als meldpunt hierin het voortouw, door ons registratiesysteem aan te passen. Zo kunnen we diverse signalen beter categoriseren en vastleggen. Wij kijken uit naar de stappen die we kunnen zetten en zijn trots dat Flevoland zich inzet voor dit belangrijke thema.”

Symposium

Ter gelegenheid van de lancering organiseert Veilig Thuis Flevoland op 4 maart een symposium in samenwerking met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Het symposium biedt professionals de kans om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van het meld- en adviespunt, de meldroute te bespreken en dieper in te gaan op een interessante casus.

Meer info

Lees hier meer over mensenhandel en wat u kan doen.

Medestander pledge

Orange the Worldcampagne: #medestander

Op vrijdag 25 november is de jaarlijkse de Orange the World van start gegaan. Een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie.

Preventie: iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

De organisatie van Orange the World nodigt iedereen uit om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Internationaal zijn er steeds meer initiatieven waar we van kunnen leren om dit te doen; door bewustwording, kennis van waarden en normen bijbrengen en concrete actie, waarbij iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en functie een bijdrage levert.

En door het ondertekenen van de #medestander Pledge. AJe vindt deze op de website van Orange the World.

Wij hebben getekend. Teken jij ook?

Veilig Thuis Flevoland gaat op pad

Aankomend jaar gaan wij de provincie door om organisaties te informeren over huiselijk Geweld en kindermishandeling, de advies- en ondersteuningsfunctie van Veilig Thuis én de meldcode.

Passende hulp

Het doel van deze meldcodetour is ervoor te zorgen dat onveilige thuissituaties eerder en beter gesignaleerd worden, zodat er op tijd passende hulp ingezet kan worden eventueel met ondersteuning/ betrokkenheid vanuit Veilig Thuis. Hierbij hebben we professionals in o.a. zorg, onderwijs en welzijn hard nodig!

Tijdens de tour geven we geven uitleg op welke signalen professionals kunnen letten en hoe zij hun zorgen bespreekbaar kunnen maken. De meldcode kan hierbij helpen. En ook vanuit Veilig Thuis denken we natuurlijk graag mee.

Pak deze kans om de kennis en kunde over huiselijk geweld en kindermishandeling binnen je organisatie te vergroten!

Naast melding ook advies

Professionals die vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen deze vermoedens melden bij Veilig Thuis. Naast het doen van een melding is het ook mogelijk om ons, zonder registratie van cliëntgegevens, te benaderen voor advies. Denk aan het samen voorbereiden van gesprekken, het meedenken in het opstellen van een veiligheidsplan, partijen met elkaar in contact brengen of aanwezig zijn bij gesprekken.

Ook iets voor jouw organisatie?

Wij gaan bij veel organisaties langs die in Flevoland werkzaam zij in o.a. zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Staat er voor jouw organisatie nog geen bijeenkomst gepland en wil je graag meer weten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling of over wat Veilig Thuis voor jou als professional kan betekenen? Neem dan contact met ons op om jullie wensen te bespreken en een datum te prikken, via info@veiligthuisflevoland.nl onder vermelding van Meldcode tour.

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel vragen wij jullie om een ruimte ter beschikking te stellen voor de bijeenkomst en een rol te pakken in het stimuleren van jullie medewerkers/collega’s om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

In het licht – toneelstuk over grensoverschrijdend seksueel gedrag

In het licht is een aangrijpende en belangrijke monoloog over misbruik, gebaseerd op het autobiografische boek Mijn ware verhaal van Karin Bloemen. Het is een urgent, indringend maar integer stuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het ware verhaal van Karin Bloemen

Het stuk ‘In het licht’ van Solo Stories, gespeeld door multitalent Lisse Knaapen en met muziek van Ellen ten Damme, vertelt op indrukwekkende wijze het waargebeurde verhaal van de kinderjaren van Karin Bloemen. Een jeugd getekend door angst, mishandeling en misbruik.

Bij de première van het stuk kon je een speld horen vallen, het publiek hield haar adem in. Wat doet het met een jong meisje als de personen die je moeten beschermen het op je hebben voorzien? Waarom greep niemand in? En hoe vind je de kracht om niet langer te zwijgen? Het wordt pijnlijk maar oprecht blootgelegd in ‘In het licht’. Lisse Knaapen speelt en zingt dit verhaal rechtstreeks je hart in en zet je aan het denken.

Voorstellingen door het hele land

Het stuk wordt in het hele land gespeeld, bekijk hier de speellijst.

20 mei – Theater KAF Almere
3 juni – De Meervaart Amsterdam

Lezing voorafgaand aan de voorstelling

Speciaal voor groepen professionals die werken met kinderen en/of slachtoffers van seksueel misbruik, verzorgt ervaringsdeskundige Mandy Sleijpen van stichting Wij zijn M lezingen voorafgaand aan de voorstelling.

Bekijk hier de trailer

Herkenbaar? Campagne Huwelijksdwang en Achterlating van start

Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, vrouwen en jongeren achtergelaten in het buitenland. Het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) zet zich daarom in voor meer bekendheid bij professionals, zodat zij beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

Online campagne: Herkenbaar?

Door de inzet van een LinkedIn-campagne geeft het LKHA meer bekendheid over de problematiek die schuilgaat achter huwelijksdwang en achterlating en de rol van de professional. Diny Flierman, manager LKHA: ‘Huwelijksdwang en risico’s op achterlating zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Door professionals alert te maken dat ook zij in hun werk iemand kunnen treffen die mogelijk slachtoffer is of wordt en welke stappen ze dan kunnen zeten, hopen we meer mensen te helpen en huwelijksdwang en achterlating te voorkomen.’

Vertrek voorkomen

Professionals uit verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, jongerenwerk, wijkteams, en politie hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van deze vormen van geweld. Zij kunnen het verschil maken door op tijd in actie te komen en daarmee het vertrek naar het buitenland te voorkomen.

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is het kennis en expertisecentrum op gebied van huwelijksdwang en achterlating. Het LKHA adviseert professionals bij de aanpak van complexe zaken. Het LKHA is het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Het LKHA verifieert de melding en in geval van huwelijksdwang of achterlating worden slachtoffers ondersteund bij de terugkeer naar Nederland. Daarbij werkt het LKHA nauw samen met gemeenten en Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) dat de meldingen registreert, betrokkenen adviseert en de hulpverlening op gang brengt. 

Meer weten over huwelijksdwang en achterlating?

Kijk op de website van het LKHA

Drakentemmers: het belang van behandeling na huiselijk geweld

Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat traumabehandeling of gehechtheidsinterventies deze klachten kunnen verminderen en de kans op herhaald slachtofferschap kunnen verminderen. Ook kan behandeling voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.

Gebrek aan gespecialiseerde behandelaars

Toch krijgt maar een klein deel van de kinderen en ouders behandeling aangeboden. Er is namelijk een groot gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die kunnen werken met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Daarom Drakentemmers!

Daarom is Drakentemmers opgericht, een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid. Zij kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Drakentemmers is een initiatief van Altra, Blijf Groep, de Jeugdzorgacademie en verschillende regio’s van Geweld hoort nergens thuis, waaronder Flevoland.

Op www.drakentemmers.nl vind je meer informatie over dit succesvolle initiatief.

Kijk het filmpje

In onderstaand filmpje vertellen initiatiefnemers, behandelaren en een cliënt over hun ervaringen met Drakentemmers en over het belang van behandeling is na huiselijk geweld. 

Podcast De reis naar herstel

In de podcast De reis naar Herstel. In deze podcast-serie vertellen vier ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld hun verhaal: wat zij hebben meegemaakt, maar – belangrijker – hoe zij de weg naar herstel hebben gevonden.

Vier ervaringsverhalen

De podcast bestaat uit vier afleveringen. In elke aflevering staat een ander type huiselijk geweld centraal.

  • In De reis van Esther vertelt Esther over haar huwelijk vol geweld en over haar vlucht naar de opvang. Hoe kreeg zij daarna haar leven weer op de rit?
  • In De Reis van Marten vertelt Marten over de jarenlang emotionele en geestelijke mishandeling door zijn ex-partner. Nu kan hij terugkijken op deze periode. Wat heeft hij geleerd?
  • In De reis van Roos vertelt Roos over haar jeugd die gekenmerkt werd door mishandeling en misbruik, en over haar huwelijk dat gekenmerkt werd door geestelijk geweld. Nu is Roos na hard werken precies waar ze wil zijn. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
  • In De reis van Marianne vertelt Marianne over de jarenlange mishandeling door haar oudste zoon. Nu kan zij weer genieten van het leven. Hoe was de reis daarheen?

Het zijn alle vier verhalen vol hoop, goede moed en optimisme. Ondanks alles wat zij hebben meegemaakt, hebben Esther, Marten, Roos en Marianne de weg terugvonden. Naar zichzelf en naar een beter leven.

Waar te beluisteren?

Alle afleveringen van de podcast De reis naar herstel zijn te beluisteren via de volgende streamingsdiensten

Luister en deel!

We nodigen je van harte uit deze podcasts te beluisteren en te delen. De ervaringsdeskundigen in deze podcast benadrukken allemaal hoe belangrijk ervaringsverhalen zijn en hoe het delen van ervaringen kan helpen bij het verwerken ervan.

We zijn de ervaringsdeskundigen die aan deze podcast hebben meegewerkt heel dankbaar dat zij hun verhaal hebben willen delen. We hopen dat hun verhalen anderen inspireren om ook hulp te zoeken en zo de weg naar herstel in te slaan.

De podcast De reis naar herstel is gemaakt door Blijf Groep (waar Veilig Thuis Flevoland onderdeel van is) in het kader van het project Ervaringsdeskundigheid.

Week tegen kindermishandeling

Het is de Week tegen kindermishandeling. Het thema is ‘… dichterbij dan je denkt’. Kindermishandeling voelt voor veel mensen ver weg. Maar het kan ook dichtbij plaatsvinden. Soms dichterbij dan je denkt.

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit in circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Dichter bij dan je denkt

Tijdens de Week is er ook aandacht via een (social media) campagne voor het thema ‘… dichterbij dan je denkt’. In deze campagne worden ervaringsverhalen gedeeld, maar is er ook aandacht voor beschikbare hulp. Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl voor meer informatie

Special Kindermishandeling

De gemeente Almere heeft voor deze week een special over kindermishandeling gemaakt. In deze special o.a. aandacht voor kinderen die slachtoffer zijn van een vechtscheiding. Met veel kinderen van gescheiden ouders gaat het na een poosje weer goed. Er zijn echter ook kinderen die veel last blijven houden van ouders met relatieproblemen of in scheiding. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met langdurige emotionele verwaarlozing of maken geweld in huis mee.

Hulp bij relatieproblemen

Mensen met relatieproblemen kunnen over het algemeen wel wat hulp gebruiken. Daarom heeft de gemeente Almere ook onlangs een website gelanceerd over mogelijke hulp bij scheidingen. Maar ook tips en ervaringsverhalen van Almeerders en professionals. we zijn gestart met de promotiecampagne. Op deze website is het preventieve hulpaanbod van Almere te vinden, én tips en ervaringsverhalen van Almeerders en professionals. Hiermee willen de gemeente burgers meer en eerder ondersteunen bij relatieproblemen en scheidingen. Voor henzelf, én in het belang van de kinderen.

Dagje meelopen

Hanneke Bakker, directeur-bestuurder van Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland liep een dag mee met het crisisteam van Veilig Thuis. Ze was onder de indruk van wat ze zag.

“In de zomermaanden vullen de dagen zich met minder afspraken. In ieder geval in mijn functie! Dat maakte het mogelijk om een dagje mee te lopen met het crisisteam van ‘onze’ Veilig Thuis Flevoland.

De dagstart begint om 9 uur onder leiding van de Chef van de Dag met de teamleden en gedragswetenschappers. Vervolgens mag ik aanwezig zijn bij een paar MDO’s met de gedragswetenschappers. De meldingen die besproken worden liegen er niet om. Heftige zaken. Soms moet met summiere informatie toch een afweging gemaakt worden over urgentie en prioriteit. Afstemmen, bespreken, professioneel toetsen, overleg met o.a. de vertrouwensarts, en zo nodig direct op huisbezoek.

De meldingen die besproken worden, liegen er niet om. Heftige zaken!

Ik kan mee met twee huisbezoeken. De toon van de gesprekken is vriendelijk maar wel duidelijk. Er wordt ruim de tijd genomen om te luisteren, vragen te stellen, te observeren. Altijd in duo’s die elkaar aanvullen. Het tweede huisbezoek is bij een ouder echtpaar. Schrijnend hoe je na bijna zestig jaar huwelijk het niet altijd meer samen aankunt omdat dementie toeslaat en de draagkracht afneemt. 
 
Als ik terug rij naar huis kan ik niet anders dan trots zijn. Hoe mooi zou het zijn als de media ook deze kant van het werk belichten!”

Docu-serie over huiselijk geweld door Omroep Flevoland

Bij Veilig Thuis Flevoland komen regelmatig meldingen binnen van huiselijk geweld. Wat zijn de verhalen achter de cijfers en welke vrouwen zijn het slachtoffer van geweld achter de voordeur? Omroep Flevoland maakte een drieluik over het Oranje Huis in Almere, waarin vier vrouwen hun verhaal vertellen.

De journalist volgt de 34-jarige Nok, de 32-jarige Justyna en de 31-jarige Edem. De vrouwen werden alle drie het slachtoffer van huiselijk geweld en werden opgevangen in het Oranje Huis in Almere. In de serie vertellen zij hun verhaal.

Aan het woord komt ook de Almeerse zakenvrouw Siomara. Ook zij werd ooit slachtoffer van huiselijk geweld. Dankzij de hulp die ze kreeg kon ze weer de regie over haar leven nemen. Ze keert terug naar Almere en begint een wasserette. Siomara: “Het idee voor de wasserette ontstond in het Oranje Huis. “Ik vond het zo fijn dat de was voor je werd gedaan, dat ik daar niet aan hoefde te denken. Je hebt al zo veel aan je hoofd.”

Naast de verhalen van deze vrouwen geeft de serie ook een goed beeld van de werkwijze in het Oranje Huis in Almere.

Hieronder aflevering 2 van de serie. De andere afleveringen kun je bekijken op de website van Omroep Flevoland.