Databank

Bekijk hier onze publicaties.

 • IJsterk meldcode protocol: stroomschema stappenplan 1

  Dit is een stroomschema die ontwikkeld is door en voor IJsterk: Stappenplan bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en...

 • Protocol meldcode woningcorporatie Elan

  Woningcorporatie Elan Wonen ontwikkelde in samenwerking met RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) speciaal

  voor woningcorporaties de handreiking ‘Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling.’...

 • Factsheet ouderenmishandeling Movisie

  Op 13 juni 2013 presenteerde Movisie de nieuwe factsheet ouderenmishandeling. De factsheet is gebaseerd op cijfers uit 2012 en laat een stijging in het aantal meldingen zien ten opzichte van voorgaande jaren.

  Meer informatie over...

 • Zakboekje 'Ken uw rechten'

  Bent u bang dat u wordt achtergelaten of wordt uitgehuwelijkt in uw thuisland? Of bent u al achtergelaten, alleen, met kinderen of als jongere? Kent u personen die zijn achtergelaten? Weet u wat uw rechten zijn? En waar u hulp kunt vragen? Lees...

Pages