Vacature Maatschappelijk Werker Crisisteam

Veilig Thuis Flevoland maakt zich er hard voor dat iedere burger van Flevoland, ongeacht leeftijd of woonsituatie, kan leven of opgroeien in een veilige thuissituatie, vrij van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Flevoland is het expertisecentrum en advies- en meldpunt voor iedereen in Flevoland die zelf te maken heeft met of een vermoeden heeft van huiselijk geweld, kindermishandeling dan wel een situatie van acute onveiligheid voor minderjarigen. Onze eerste zorg is veiligheid voor kinderen én volwassenen. Wij bieden voorlichting, advies, begeleiding, toeleiding naar hulpverlening, crisisinterventie, onderzoek en procesregie. Samen met betrokkenen werken wij aan het opheffen van onveiligheid en aan een duurzaam veilige toekomst.
Voor Veilig Thuis Flevoland zijn we wegens zwangerschapsvervanging op zoek naar een:

 

Maatschappelijk Werker Crisisteam
36 uur per week

 

Functieomschrijving
Adviseren van professionals, zelfmelders en omstanders in casussen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het screenen van meldingen en toeleiden naar de juiste hulp. Het doen van onderzoek naar Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in acute onveilige situaties.

•    Inschatting aard en ernst van de problematiek en de mate van (on)veiligheid voor volwassenen en/of kinderen
•    Opheffen van acute onveiligheid
•    Het voeren van systeemgesprekken
•    Gesprekken met kinderen indien van toepassing gezien hun leeftijd  
•    Het inwinnen van informatie bij professionele relevante  betrokkenen
•    Plan van aanpak opstellen   om veiligheid te herstellen en te waarborgen
•    Initiëren van passende hulpverlening van passende hulpverlening
•    Rapporteren/registreren
•    Bespreken van casussen in zowel in interne als externe overleggen
•    Indien noodzakelijk, het verzorgen van doorgeleiding naar  de Raad voor de
 Kinderbescherming.
•    Nauwe samenwerking met zorgaanbieder / ketenpartners


Competenties/vaardigheden
•    Systeemgericht werken
•    ‘Signs of Safety’, oplossingsgericht kunnen werken
•    Flexibiliteit
•    Collegialiteit / teamplayer
•    Analytisch vermogen
•    Besluitvaardig / daadkrachtig
•    Stressbestendig
•    Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal
•    Geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit, deelname aan de bereikbaarheidsdienst buiten kantoortijden is verplicht.

 

Profiel van de kandidaat
Wij zijn op zoek naar gedreven kandidaten met een afgeronde relevante HBO opleiding. Je hebt meerdere jaren werkervaring bij huiselijk geweld, voorkeur bij een Steunpunt Huiselijk Geweld of een ander Veilig Thuis organisatie, kan werken binnen dwang/drang kaders en hebt kennis van de juridische kaders van Veilig Thuis. Je bent geregistreerd binnen het beroepsregister jeugdzorg of in staat (op basis van opleiding en ervaring) om je te laten registreren. Gezien het werkgebied ben je in het bezit van een rijbewijs en een auto.

 

Organisatie
Veilig Thuis is onderdeel van Blijf Groep. Blijf Groep heeft als doel het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties van volwassenen en kinderen. Het is een organisatie met ruim 250 medewerkers. Het werkgebied ligt in Noord-Holland, Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

 

Aanbod
Wij bieden je een leuke, gezellige en dynamische werkomgeving met betrokken en gedreven collega’s. Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 9 (minimaal € 2.652,- maximaal € 3.910,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur), afhankelijk van ervaring. Het contract loopt van half december 2017 tot en met juni 2018 met de mogelijkheid tot verlenging.

 

Reacties
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Martijn Bomgaars, Werkbegeleider Veilig Thuis Flevoland op telefoonnummer 088-2220500. Stuur uw motivatiebrief met CV vóór 13 maart 2018 onder vermelding van vacaturenummer 201815 naar vacature@blijfgroep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.