Samenvatting Klachtenreglement

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Wanneer u bij Veilig Thuis Flevoland te maken krijgt met iets waarover u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij nemen klachten zeer serieus. Door het indienen van een klacht helpt u ons de hulpverlening van Veilig Thuis steeds  te verbeteren.

Hieronder leest u een samenvatting van de klachtenprocedure en wat Veilig Thuis Flevoland met uw klacht doet.

Bespreek het met de hulpverlener

Het beste kunt u uw klacht meteen voorleggen aan uw hulpverlener of de hulpverlener die u als verantwoordelijke ziet. Zo kunt u vaak snel en eenvoudig samen het probleem uit de wereld helpen..

Bemiddeling

Komt u er samen met de hulpverlener niet uit, dan kunt u een gesprek aanvragen met de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis Flevoland. Deze klachtenfunctionaris is aangesteld met hulp van de Cliëntenraad van Blijf Groep, waar Veilig Thuis Flevoland onderdeel van uitmaakt.

 

U dient uw klacht altijd schriftelijk in. Gebruik daarvoor liefst dit klachtenformulier. Als u dat niet gebruikt, vergeet dan niet de volgende gegevens op te nemen: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Mail uw klacht naar klacht@veiligthuisflevoland.nl of stuur hem naar:
Veilig Thuis Flevoland
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
P.J. Oudweg 1
1314 CH Almere
Bellen kan ook: 088 2220500 (vragen naar de Klachtenfunctionaris)

 

De klachtenfunctionaris nodigt u uit voor een bemiddelingsgesprek tussen u en de Veilig Thuis-medewerker die u als verantwoordelijke ziet voor het ontstaan van uw klacht. Doel is om samen naar een bevredigende oplossing te zoeken. Zo nodig vraagt hij een leidinggevende of de cliëntenvertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig te zijn. Vrijwel alle klachten blijken in de praktijk via deze bemiddeling oplosbaar te zijn.

 

De klachtenfunctionaris maakt een kort verslag van het gesprek en de uitkomst van de bemiddeling en stuurt deze aan klager en beklaagde. Als de klacht is opgelost wordt het dossier gesloten. Klager en beklaagde krijgen daarover bericht.

 

Als er geen oplossing is en als de klager dat wil, stuurt de klachtfunctionaris de klacht door naar de externe klachtencommissie. 

Externe klachtencommissie

De externe klachtencommissie POA beoordeelt dan uw klacht. Deze commissie is onafhankelijk.
De leden van deze klachtencommissie oordelen eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Als dat het geval is dan worden u en de betrokken medewerker(s) uitgenodigd voor een hoorzitting.

 

De klachtencommissie POA kan uw klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren. De commissie laat binnen 3 maanden na ontvangst van de klacht haar beslissing weten. In bepaalde gevallen kan de termijn verlengd worden.
Is uw klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard, dan laat de directeur-bestuurder van Veilig Thuis Flevoland u binnen 4 weken weten hoe wij uw klacht verder af zullen handelen. De directeur-bestuurder laat ook weten of en hoe Veilig Thuis eventuele aanbevelingen van de commissie overneemt.

 

U kunt de klachtencommissie POA overigens altijd, dus ook eerder, inschakelen.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig bij het indienen van een klacht? U kunt zich altijd laten bijstaan door een vertrouwd persoon uit uw eigen omgeving of een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon van Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zie de website www.akj.nl voor meer informatie.

 

Volledig reglement

Wilt u meer weten over de behandeling van klachten? Lees dan hier de volledige tekst.

Voor vragen kunt u ook terecht bij de Klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via het algemene telefoonnummer: 088 2220500 en helpt u graag verder

 

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.