Protocol meldcode woningcorporatie Elan

Woningcorporatie Elan Wonen ontwikkelde in samenwerking met RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) speciaal

voor woningcorporaties de handreiking ‘Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling.’ Deze handreiking is ontwikkeld voor alle woningcorporaties die adequaat willen bijdragen aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij biedt een procedure voor het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling en beschrijft een protocol dat woningcorporaties voor de eigen organisatie kunnen  invoeren en continueren. Ter ondersteuning van het protocol is voor woningcorporaties een training ‘Signaleren en melden huiselijk geweld en  kindermishandeling’ ontwikkeld. Ook hierover vindt u informatie in deze handreiking.