Privacy en klachten

Veilig Thuis Flevoland is gebonden aan reglementen over de manier waarop uw privacy beschermd wordt, en over de wijze waarop wij met eventuele klachten omgaan.

Privacyreglement

In het Privacyreglement staat beschreven welke gegevens wij over u noteren en hoe u deze gegevens kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ook is onze geheimhoudingsplicht daarin vastgelegd.

Samenvatting van het Privacyreglement

Klachtenreglement

Mogelijk bent u, als cliënt van Veilig Thuis Flevoland, ontevreden over de hulp- en/of dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen. In het Klachtenreglement beschrijven wij de werkwijze rond de afhandeling van uw klacht.

Samenvatting van het Klachtenreglement