Privacy App Jeugd beschikbaar

De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy. Daarnaast zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeente. De Privacy App jeugd is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy.


De app biedt informatie over…

De Privacy App Jeugd bevat informatieflows voor jongeren zelf en professionals in de (jeugd)zorg.  Jongeren vinden in de app antwoord op vragen als ‘wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders’. Professionals vinden in de app informatie als ‘welke informatie mag ik wanneer delen met andere professionals?’ ‘Wat mag ik aan ouders van een jeugdige vertellen’ en ‘In welke situaties mag ik een melding doen bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, of in de Verwijs Index Risicojongeren?’

De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders. Daarnaast zullen ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming in de toekomst op hen toegesneden informatie kunnen vinden in de app.

Download instructie

De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van smartphones en tablets kunnen via de downloadknop in hun browser het icoontje in hun beginscherm zetten voor snelle toegang. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten.

De app is niet beschikbaar in de app store. Dit omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.

Initiatiefnemers

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de coalitie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Deze bestaat uit ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming waaronder VNG, KNMG, GGZ Nederland, het NIP, ACTIZ en de NvvP. Ook cliëntenorganisatie MIND is aangesloten bij de coalitie.
De Privacy App Jeugd is tot stand gekomen met financiële steun van de ministeries van VWS, JenV en BZK. Zij wordt gehost op Jeugdconnect.nl, een platform van JenV voor professionals en jeugdigen.