Rechten cliënt

Als cliënt van Veilig Thuis heeft u er recht op dat u goed geïnformeerd wordt, dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat we professioneel handelen.

Uw dossier

Veilig Thuis houdt van iedere cliënt een dossier bij. Daarin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden: namen, geboortedata, adressen en burgerservicenummers. Ook schrijven we in uw dossier alles op wat we met u en anderen over u bespreken en wat onze conclusies en adviezen zijn. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. U hebt, tenzij de veiligheid van je gezinsleden daardoor geschaad zou worden, recht op inzage in uw dossier. We houden ons daarbij aan landelijke regels.

 

Uw rechten ten aanzien van de gegevens in uw dossier bij Veilig Thuis Flevoland zijn vastgelegd in het landelijke handelingsprotocol waarmee Veilig Thuis Flevoland werkt. U kunt meer lezen over uw rechten in hoofdstuk 15 van het handelingsprotocol van Veilig Thuis.

 

VT register
Alle directbetrokkenen worden door Veilig Thuis geregistreerd in het Veilig Thuis register (VT-register). Door registratie in het VT-register is het mogelijk om te kijken of directbetrokkene(n) bekend zijn (geweest) bij een ander Veilig Thuis. Als een directbetrokkene(n) bekend is (geweest) bij een ander Veilig Thuis, kan het Veilig Thuis waar de melding is binnen gekomen, contact opnemen met het andere Veilig Thuis voor afstemming en overleg.

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring staat beschreven hoe Veilig Thuis Flevoland  omgaat met persoonsgegevens. Onze clienten, medewerkers en externe relaties moeten er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. U kunt hieronder de samenvatting van de privacyverklaring lezen of de gehele privacyverklaring downloaden.

Klachten over de samenwerking met Veilig Thuis

Bent u ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis? Wij helpen u graag om dit op te lossen. Daarvoor is er een klachtenregeling, die biedt u de mogelijkheid om je onvrede te uiten. Voor de medewerkers van Veilig Thuis is het een kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Klik hier om meer te lezen over wat u kunt doen als u een klacht hebt.