Filmpje over de nieuwe meldcode

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Vijf stappen

De meldcode bestaat uit 5 stappen. In de eerste drie stappen breng je, als professional, de signalen in kaart, overleg je met een deskundige collega (of Veilig Thuis) en spreek je met betrokkenen over de zorgen die je hebt. In stap 4 weeg jij al deze informatie. Hiervoor gebruik je het afwegingskader dat voor jouw beroepsgroep is gemaakt.

Gerbruik afwegingskader

Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in het afwegingskader is dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Je meldt je vermoedens ook als je zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen je vak niet is. Of omdat betrokkenen geen hulp accepteren.

Met Veilig Thuis spreek je welke hulp je zelf kan bieden of organiseren. Veilig Thuis zet indien nodig andere hulpverlening is en organiseert langdurige monitoring van de veiligheid. 

Filmpje over de verbeterde meldcode

Augeo heeft een informatief filmpje gemaakt over de verbeterde meldcode. Bekijk het hier.

Op deze pagina vind je ook een overzicht van alle afwegingskaders per beroepsgroep.