Campagne huwelijksdwang en achterlating

Een paar honderd jongeren in Nederland trouwen per jaar tegen hun wil. Hun ouders, familie of omgeving dwingen hen tot een huwelijk, wat zij niet willen. Zij hebben hun partner niet zelf gekozen. Ook komt het voor dat jongeren gedwongen worden achtergelaten in de zomerperiode terwijl de rest van het gezin terugkeert naar Nederland.

Mensen dwingen tot een huwelijk mag niet in Nederland. Daarom voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Trouwen tegen je wil. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen.

 

Ook Veilig Thuis Flevoland wil jongeren helpen die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen. Jongeren kunnen anoniem met Veilig Thuis Flevoland bellen: 088 - 222 05 00. Veilig Thuis kan hen advies geven wat ze kunnen of moeten doen. Soms is een jongere geholpen met een gesprek en tips hoe ze met hun ouders het probleem kunnen bespreken. Veilig Thuis kan daarbij bemiddelen, maar zal dat nooit doen zonder toestemming van de jongere. Belangrijk is dat als jongeren denken dat ze uitgehuwelijkt of achtergelaten worden, ze snel advies en hulp zoeken.

De onlinecampagne richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, zowel mogelijke slachtoffers als vrienden of vriendinnen van hen. De mogelijke slachtoffers worden op het spoor van advies en hulp zoeken gezet. De vrienden of vriendinnen weten door de campagne hoe ze mogelijke slachtoffers kunnen helpen.

 

Meer informatie vinden de jongeren op www.trouwentegenjewil.nl.