Bijeenkomst Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland organiseren op 20 november een bijeenkomst voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen over het thema 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'.

 

Schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten, directeuren of groepsleiders hebben een belangrijke rol bij een vermoeden van kindermishandeling op school of op de opvang. Zij hebben te maken met de verplichte wet Meldcode. Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor deze Meldcode en wat er in het kader van de Meldcode wordt verwacht van professionals op scholen en kinderdagverblijven. Ook wordt ingegaan op de aanscherping van de Meldcode per januari 2019. Wat houdt deze aanscherping in en wat betekent deze voor de rol van professionals?

De bijeenkomst wordt geoepend door Froukje de Jonge, wethouder Participatie, Werk en Inkomen.

 

Klik hier voor de uitnodiging.

Week tegen Kindermishandeling

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Week tegen Kindermishandeling, die plaatsvindt van 20 t/m 26 november. In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas. Dat is onacceptabel. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling wordt hier landelijk aandacht aan besteed. Kijk voor meer informatie over deze week op /www.weektegenkindermishandeling.nl.